Hody 2018 Horní Město – kolik nás stály?

Jak jsem Vás již minule informoval, tak rozpočet obce na rok 2018 se v paragrafu ostatní záležitosti kultury ve schválené výši 420.000,-Kč, nakonec vyšplhal na 536.500,-Kč a to téměř bez zásahu zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo pouze navýšení o 20.000,-Kč, jelikož šlo o dar LANDEKu přímo na Hornické dny. Vše ostatní bylo navýšeno pouze rozpočtovými opatřeními starostky! Především však samozřejmě té bývalé v celkové výši 91.000,-Kč a nové starostky pak ve výši 5.500,-Kč. Čímž došlo k navýšení jednoho paragrafu rozpočtu o neuvěřitelných 116.500,-Kč.

V paragrafu ostatní záležitosti kultury jsou i životní jubilea, vítání občánků, MDŽ, Den dětí atd., a jak jsem již psal těchto pár drobností pro doslova pár dětí za rok i pár jubilantů, včetně MDŽ, dalo dohromady pouze necelých 18 % z uvedené celkové částky v roce 2018. Nikoli 12 %, jak jsem chybně uvedl minule (udělal jsem chybu, ke které se tímto veřejně přiznávám a napravuji, sčítal jsem to narychlo a započítal jsem i jednu částku ke Dni dětí a jednu k MDŽ).

Původně jsem chtěl některé položky, které se opakují sloučit do jedné, jako např. občerstvení, ale k zachování autentičnosti, uvedu položky tak, jak jsou uvedeny v účetnictví obce, bez některých konkrétnějších určení (nebylo by to k jednotlivým subjektům fér):

1/ ubytování včetně snídaně-hosté z Polska-hody              3.840,-Kč

2/ autorská odměna-hudební produkce                                   3.086,-Kč

3/ obědy hornické dny 100ks                                                          9.307,-Kč

4/ občerstvení hody                                                                               677,-Kč

5/ maso, uzeniny-hody                                                                     3.164,-Kč

6/ cukroví-hody                                                                                  6.900,-Kč

7/ oběd-hosté z Polska-hody                                                         4.732,-Kč

8/ občerstvení, oběd-hosté z Polska                                            3.193,-Kč

9/ inform. banner, plakáty-Hornické dny 2018                     3.905,-Kč

10/ balící papír, tácky, misky, kelímky-hody                           3.613,-Kč

11/ kytice-hody                                                                                       1.356,-Kč

12/ mediální partnerství (rádio Haná)-Hornické dny 2018  4.828,-Kč

13/ vystoupení hudební skupiny                                                   21.280,-Kč

14/ Hornické dny 2018-exkurze Dlouhé Stráně                       1.800,-Kč

15/ Hornické dny 2018-záloha zajištění umělců                 124.475,-Kč

16/ Hornické dny 2018-pódium ozvučení, osvětlení           66.550,-Kč

17/ Hornické dny-ostraha                                                                   7.314,-Kč

18/ Hornické dny 2018-zajištění umělců-vyúčtování         46.691,-Kč

19/ Hornoměstské hody 2018-hudební vystoupení                5.000,-Kč

20/ Hornické dny 2018-odvoz a zapůjčení mobiliáře              9.213,-Kč

21/ výlep plakátů                                                                                         475,-Kč

22/ půjčení šatů-hody                                                                          6.800,-Kč

23/ půjčení stanů-hody                                                                         1.000,-Kč

24/ hudební vystoupení-hody                                                         25.300,-Kč

25/ atrakce                                                                                                   3.500,-Kč

26/ hudební vystoupení-hody                                                         29.000,-Kč

27/ lunapark-hody                                                                                35.000,-Kč

28/ hudební vystoupení-hody                                                            5.000,-Kč

29/ občerstvení, dárkové balíčky-hody                                          6.428,-Kč

CELKEM                                              443.427,-Kč (82,65% z 536.500,-Kč)

Na MDŽ pak připadla celková částka 24.875,- Kč a na Den dětí pak 29.625,- Kč. To je s hody dohromady 497.927,- Kč. Zbytek do 536.500,-Kč, tedy 38.573,-Kč, pak připadlo na vítání občánků, dárky jubilantům, sponzorský dar hasičům, občerstvení u sázení lípy, dárky při rozloučení se školkou, školou, Mikulášská nadílka apod.

Zhodnotit si to může každý sám. Na Hornické dny a Hornoměstské hody 2018, což jsou dva dny, nebo vlastně pár hodin z těchto dvou dnů, dala starostka Machová z rozpočtu obce 443.427,- Kč. Tyto peníze vynaložila na to, aby se pár našinců, ale hlavně cizí lidé, kteří nemají s naší obcí nic společného, na pár hodin pobavili. Co pro ni bylo důležité, dala následně do svého zpravodaje – barevné koláče s procenty, odkud lidé přijeli a jak se o Hornoměstských hodech dozvěděli. Celé minulé volební období jsem byl zastáncem toho, aby se hody nepořádaly takhle velkolepě, a aby se ušetřené finanční prostředky využily účelněji. Myslím, že například lidé, kteří mají před svými domy silnice plné děr, by byli určitě radši za jejich opravu, než aby byly tyto finanční prostředky utraceny za pár hodin zábavy pro cizí návštěvníky. Na obecních bytech se celé roky provádějí jen udržovací opravy, protože na nic jiného nezbývají peníze, jak řekla na minulém zasedání (11.3.2019) zastupitelka Havelková. Zábava, z větší části pro cizí občany, tak byla v minulých volebních obdobích pro starostku a většinu zastupitelů důležitější, než například kvalita obecních bytů pro místní občany, stejně jako větší podpora místních občanů organizujících sportovní akce v obci a pod.

Pozitivem zasedání ZO dne 11.03.2019 bylo, že současná starostka uvedla, že se snažili při sestavování rozpočtu na hody 2019 šetřit a jsou zatím na 300.000,- Kč, přičemž ještě cca 10.000,- Kč možná bude potřeba. Najednou to jde. No, i když najednou … celé minulé volební období jsem to kritizoval. Rozpočet na hody 2019 se na pracovní poradě objevil najednou až po té, co jsem si zažádal o podklady k tomuto paragrafu za minulý rok a jejich volební program nic o šetření či uskromnění hodů nehlásal. Ani nemohl, protože tam byla s nimi starostka Machová (která chtěla mít vždy velkolepé Hornoměstské hody) a s takovým programem by také asi nebyli vůbec zvoleni a hlavně to byl přece největší vylhaný trumf proti mně, že hody zruším. Já je určitě nezruším, ale starostka Holešová na uvedeném zasedání uvedla, že v příštích letech možná hody vůbec nebudou, že záleží na zastupitelstvu, ale že budeme muset financovat čističku, takže na to možná nebudou peníze. O tomto projektu i kolik bude stát, však věděli dávno před volbami, tak proč to řekla až nyní a nedali si to do volebního programu?

Do svého programu nenapsali radši vůbec nic konkrétního a teď mohou dělat téměř, co chtějí, protože nic neslibovali. Každopádně zatím plní jen náš program. Ještě jednou díky.

V tomto volebním období jsem navíc při schvalování rozpočtu na rok 2019 navrhnul snížit předkládaných 400.000,- Kč v paragrafu ostatní záležitosti kultury, ve prospěch silnic o 100.000,- Kč, avšak neúspěšně. Naopak byl tento paragraf starostkou navýšen o dalších 50.000,- Kč. Proč? Jestliže při schvalování rozpočtu uváděla, že kopíruje ten loňský, tak na ostatní ,,oslavy“, mimo hodů, by měla mít vyčleněno cca 93.073,- Kč (MDŽ + Den dětí + ostatní), což s jejím rozpočtem na hody cca 300.000,- Kč až 310.000,- Kč, dává původně schválených cca 400.000,- Kč.

Kamil Mach (bez konzultace s ostatními zastupiteli za ,,NÁŠ DOMOV“)

 

Zasedání ZO ze dne 13.12.2018 – náš volební program se uskutečňuje, rozpočtová opatření na kulturu

Na zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2018, byly všechny moje návrhy (změny jednacího řádu, zveřejňování usnesení ve vývěsce i omezení pravomocí starostce) přijaty a dokonce byla navrhnuta i výměna střechy na budově obecního úřadu. Mohli by jsme být spokojeni, neboť značná část NAŠEHO volebního programu je již plněna. Ostatně ,,vládnoucí 6“ žádný konkrétní program neměla, takže jim zatím nezbývá než plnit ten náš. Díky. Od starostky pouze na každém zasedání slyšíme o nějaké její vizi, která je něco jako paní Colombová (nikdo ji nikdy neviděl, ale všichni už o ní slyšeli).

Bohužel byl schválen rozpočet na rok 2019, tak jak ho starostka připravila – tedy bývalá starostka, přičemž současná řekla, že výdaje kopírují předchozí rozpočet. Můj návrh, aby na opravu silnic byl navýšen rozpočet z 200.000Kč (na opravdové opravy je jen 100.000Kč, ostatní je na pasport) na 300.000Kč, a to z paragrafu ostatní záležitosti kultury, nebyl přijat. Přičemž v paragrafu ostatní záležitosti kultury bylo navrženo 400.000Kč a dne 27.02.2019 si starostka tuto kapitolu navýšila ještě o dalších 50.000Kč. Proti mému návrhu vystoupila předsedkyně kulturní komise (Mgr. Kulhánková) s tím, že oni mají komisi a pro svou činnost potřebují finance a že dříve ještě v před předešlém zastupitelstvu to bylo financováno z dotací, ale ty už na to nejsou. PŘESNĚ TAK. Dotace už na to nejsou, tak si nemůžeme hrát na kulturní „pupek“ okresu a koupit za peníze, které patří MÍSTNÍM občanům, zábavu a občerstvení pro cca 2 tisíce přespolních (hody), když máme děravé silnice, rozpadající se chodníky, seniory bez seniortaxi, rodiče, kteří mají problém zaplatit místním dětem lyžařský výcvik ve školce či škole, katastrofální stav obecních bytů, střech na obecních budovách a před sebou výstavbu nové čističky odpadních vod bratru za cca 21.500.000Kč, podle toho za kolik se stavba na konec vysoutěží. Zatím nám na ni nabídli dotaci ve výši cca 13.700.000Kč. Zbytek jde za obcí. Další argument starostky jak bývalé, tak současné, že v tom paragrafu ostatní záležitosti kultury jsou i životní jubilea, vítání občánků, MDŽ, dětský den, pak bylo trapné zakrývání skutečnosti, že těch pár drobností pro doslova pár dětí za rok i pár jubilantů, včetně MDŽ, dalo dohromady pouze necelých 12 % z uvedené celkové částky v roce 2018. Toto bude rozvedeno v samostatném článku, neboť jsem si ve čtvrtek dne 21.02.2019 zažádal o účetní doklady k tomuto paragrafu za rok 2018. Hned v pátek 22.02.2019 se pak doručovaly zastupitelům pozvánky na pracovní poradu, kde byl jedním z bodů najednou i rozpočet na hody. Výše uvedené jen dokazuje, že za peníze které se mají investovat do místních lidí se naše I. kategorie občanů, a bývají mezi nimi i přespolní, opět navleče do kostýmů, koupí alespoň tři kapely, zřídí si VIP stan s lepším pitím a to stůj co stůj. Taky jsem tam před 5 a více lety býval (pomáhal jsem s organizací). To ale hlavně starostka tvrdila, jak uvedla i Mgr. Kulhánková, která už tehdy byla v zastupitelstvu, že na to vše byly dotace a já to starostce věřil, nebyl jsem zastupitel a neměl důvod po tom pátrat. Možná však na pracovní poradě dne 28.02.2019 změnili názor, i když po navýšení tohoto paragrafu v rozpočtu jen den před touto poradou o dalších 50.000Kč, tomu moc nevěřím. Nebo se alespoň rozhodli, ty peníze investovat převážně do místních občanů.

Ke schválenému rozpočtu je pak třeba uvést, že zastupitelstvo, přes můj odůvodněný nesouhlas, schválilo starostce provádět rozpočtová opatření ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtu do výše 100.000Kč. To znamená, že starostka si může sama svévolně přesouvat peníze do výše této částky v rozpočtu na jednotlivé paragrafy, jak se jí zlíbí a nemusí mít souhlas ZO. Moje argumentace spočívala v uvedení skutečnosti, že schválený rozpočet za rok 2018 v paragrafu ostatní záležitosti kultury ve výši 420.000Kč se nakonec vyšplhal na 536.500Kč a to téměř bez zásahu zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo pouze navýšení o 20.000Kč, jelikož šlo o dar LANDEKu přímo na Hornické dny. Vše ostatní bylo navýšeno pouze rozpočtovými opatřeními starostky! Ta měla zastupitelstvem schváleno provádět rozpočtová opatření ve výdajích do výše 50.000Kč. Takže si udělala nejdříve rozpočtové opatření starostky na přidání 50.000Kč, pak na přidání 36.000Kč, pak na přidání 5.000Kč, pak nová starostka na přidání 4.500Kč a ještě na přidání 1.000Kč. No a máme z toho navýšení jednoho paragrafu ne o max. 50.000Kč, jak by si každý logicky myslel, ale o neuvěřitelných 116.500Kč! Ještěže ta opatření nedělala každý den, kde by to mohlo skončit? A současná starostka? Ta to může touto logikou sázet po 100.000Kč klidně každý den. Ptám se tedy k čemu zastupitelstvo schvaluje rozpočet? K čemu zákonodárce svěřil zákonem právo rozhodovat o rozpočtu zastupitelstvu, když pak fakticky na něj nemá téměř vliv? Rozpočet na rok 2019, rozepsaný do jednotlivých kapitol pod paragrafy, do teď (tj. 3.3.2019) není ani na elektronické úřední desce obce, ani na jejich webových stránkách.

O tom, jak nám pak chtěli stůj, co stůj osekat práva na projednávání námitek proti zápisu, nesmyslné změny v jednacím řádu ohledně voleb starosty a místostarosty, které si nakonec chvála bohu nechali vymluvit, se ani nebudu rozepisovat. V zápisu ze zasedání zastupitelstva obce se to nedočtete, protože je zmatečný, nepřesný, neúplný. Není to v žádném případě vina zapisovatelky. Ta opravdu nemůže stíhat zapisovat diskuzi, ale je to vina vedení obecního úřadu, že ještě v roce 2018 (i v roce 2019) se spoléhá pouze na „starodávný způsob zaznamenávání“ rozhodování o věcech veřejných.

Místostarostovi pak byla 6 hlasy schválena 3 x větší měsíční odměna, než měli jeho tři předchůdci. Ke cti místostarosty lze uvést, že on sám se hlasování zdržel. Do jeho kompetencí pak patří mimo jiné ,,drobné provozovny“, takže sami můžete již na sklonku zimy zhodnotit, zda si svoji odměnu zaslouží. Nutno zdůraznit, že kromě dobré spolupráce mi starostka při jeho výběru argumentovala, že to taky musí být člověk, který umí sednout do traktoru, když bude potřeba. Myslím, že tuto zimu bylo potřeba a ne jednou. Ale letošní zimní údržba byla z těch horších, ne lepších, jak by si člověk představoval, když jsme navíc měli na tu práci ještě místostarostu. S plněním ostatních mu svěřených úkolů jsem se zatím ještě neseznámil, takže to možná doháněl tam. Mám však za to, že v zimní období, není na ,,drobných provozovnách“ důležitější práce, než údržba komunikací.

Další zasedání zastupitelstva obce je v pondělí dne 11.03.2019 v 17:15 hodin v klubovně KD v Horním Městě.

Kamil Mach (bez konzultace s ostatními zastupiteli za ,,NÁŠ DOMOV“)

Zasedání ZO ze dne 21.11.2018 – čerpací stanice, která nebyla obce, dvojí metr

Na zasedání zastupitelstva obce dne 21.11.2018 nebyl pozemek pro případnou výstavbu domu pro seniory prodán (11 proti) a to je dobře.

Moje návrhy (o kterých jsme Vás informovali v článku – Podané návrhy na zasedání ZO) nebyly vůbec projednány s odůvodněním, že i ostatní zastupitelé mají připomínky k jednacímu řádu, tak ať se to projedná vše najednou. Skutečnost, že návrhy k jednacímu řádu lze podávat na každém zasedání ZO, nebyla (jak jinak), většinou zastupitelstva vůbec reflektována. Další dva mnou navrhované body (zveřejňování usnesení, pravomoce starostky) však mohly být bez problémů projednány pod bodem ,,Různé“, kde se řešilo nakonec kde co, ale nebyla vůle. Na druhou stranu úkoly místostarostovi a zastupitelům byly starostkou předloženy zastupitelům až na tomto zasedání (moje návrhy byly předloženy více jak 14 dní před zasedáním) a o těchto se hned jednalo a hlasovalo. Dvojí metr?

Místostarostovi byly svěřeny úkoly, které v případě řádného plnění povedou ke značnému zlepšení situace na ,,drobných provozovnách“. Na druhou stranu, že na ,,drobných provozovnách“ fungovala čerpací stanice pro obecní stroje, která NEBYLA obce a to navíc bez revize, nářadí nebylo označeno inventarizačními štítky apod., je neuvěřitelné! Proč to s námi polovina nynější ,,vládní 6“ (E. Machová, Mgr. Kulhánková, F. Suchý) neřešila už před 4 lety? Když jsme na neutěšený stav v této oblasti opakovaně upozorňovali, což na tomto zasedání potvrdila i E. Machová. Proč mě – tenkrát místostarostovi – svěřili pouze přípravu projektu nové čističky? Pro pomlouvače – projekt jsem nedělal, nejsem inženýr a už vůbec ne ve třech oborech, nevybíral jsem projektovou fïrmu, byla vybrána ve veřejné soutěži, takže jsem ani nemohl ovlivnit cenu za projekt. Všechna ostatní práce byla pouze má osobní iniciativa, kterou mohl předvést každý zastupitel, mimo zastupování starostky v době její nepřítomnosti. Toto jsem vykonával, až když se na mě obracely instituce, či občané, kteří mi na rozdíl od samotné starostky sdělili, že je starostka na dovolené či na několik dní zcela mimo obec.

Finanční výbor, který kontroluje tok financí obce, si ,,vládní 6“ z většiny obsadila lidmi, které tam chtěla (E. Machová, Mgr. Kulhánková), jako třetího, aby se neřeklo, odhlasovali M. Machuru, ale všichni víme, že ve výboru rozhoduje většina. Můj návrh Ing. Ftáčková, Ing. Havelková a Mgr. Kulhánková (všechny se účetnictvím zabývají) nebyl přijat, protože Ing. Havelková tuto funkci odmítla. Hlavně však jde o to, že finanční výbor bude kontrolovat i zpětně rozpočet nebo účetnictví obce. Tedy zastupitelka Machová bude kontrolovat sebe sama jako bývalou starostku. Kocourkov? Ne, současná realita Horního Města.

Kontrolní výbor a jeho složení (Ing. Ftáčková, Ing. Havelka, R. Šašinka) není až tak důležité, neboť kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Jednoduše řečeno, má kontrolovat, jestli bylo uděláno, co zastupitelstvo schválilo a zda obecní úřad ve věcech samosprávy neporušuje zákon apod. Mám za to, že tahle pochybení, by se ukázala i bez kontrol, ale stát se to může a proto je tu kontrolní výbor.

Za zmínku ze zasedání ZO pak stojí, že starostka chtěla pověřit zastupitele Ing. Havelku dohledem nad stavbou mostu na státní silnici v Dobřečově. Zastupitel jako zástupce samosprávy nemá co dozorovat na prováděné stavbě státního nikoli obecního mostu, jež byla povolena příslušným orgánem státní správy, toto vůbec nespadá do pravomoce samosprávy (obce). Po tom, co jsem toto uvedl, tak zastupitelka E. Machová namítla, že ho ale starostka může na základě plné moci pověřit zastupováním ve správním řízení v té věci, což pak byla pouze trapná snaha tento nesmyslný nápad ospravedlnit. Právě bývalá starostka totiž dobře ví, že právě ona, jako zástupce obce, byla o zahájení řízení o povolení této stavby informována a dokonce ji bylo doručeno i rozhodnutí o povolení této stavby a jestliže již stavba běží, tak na základě pravomocného rozhodnutí o povolení této stavby, kterým to řízení bylo ukončeno. Má nás snad stále všechny za hlupáky?! Nebo tím chtěla ospravedlnit nesmyslné chování starostky a zastupitele Ing. Havelky vůči místním občanům přímo dotčených uvedenou stavbou mostu, kteří si na toto jednání přišli na zasedání stěžovat? Naštěstí tento návrh neprošel, ale ne z důvodu, že byl nesmyslný, ale že již nebyl, dle bývalé i současné starostky, aktuální. Pár minut před debatou o tomto bodu byl ještě aktuální a po debatě už ne? Nebylo lepší přiznat, že to byl nesmysl? Nebo přiznat, co za tímto návrhem doopravdy bylo?

 

Kamil Mach (bez konzultace s ostatními zastupiteli za ,,NÁŠ DOMOV“)

MINISTERSTVO VNITRA ČR NAŘÍDILO ZVEŘEJNIT VÝSLEDKY VOLEB v obci HORNÍ MĚSTO

MINISTERSTVO VNITRA NAŘÍDILO ZVĚŘEJNIT VÝSLEDKY VOLEB v obci HORNÍ MĚSTO

Proč?

Jak jsme Vás již dříve informovali na našich stránkách (14.10.2018 – Starostka nechce zveřejnit výsledky voleb?), ke zveřejnění výsledků voleb do zastupitelstva obce dle zákona, v naší obci nedošlo a to ani po našem upozornění a proto nezbylo, než se obrátit na nadřízené úřady.

Nejprve byl tedy 2.12.2018 osloven Krajský úřad v Ostravě (KÚ), který po prošetření věci, kdy mu starostka Holešová potvrdila, že nedošlo k vyvěšení výsledků voleb na úřední desce (proč to hned nenapravila? na co má obec právníka?), uvedl dne 18.12.2018, že je nucen konstatovat, že došlo k porušení ust. § 47 zákona o obecních volbách, a že je vlastně otázkou, kdo je za to vlastně odpovědný. Dále z daného sdělení vyplývá, že si nemůže vybrat, zda Městský úřad Rýmařov či Obec Horní Město (on naštěstí zákon ani víc subjektů nepřipouští) a rozvádí své úvahy o možnostech realizace zákonného požadavku, jako kdyby to nebylo v uvedeném zákoně jasně napsáno. Z uvedeného sdělení je však zřejmé, že odpovědnost nese nějaká zaměstnankyně Obce Horní Město, případně její nadřízený (bývalá starostka Machová), neboť Městský úřad Rýmařov, jim zápis o výsledku voleb předal.

KÚ však dále uvádí, že s ohledem na již značný odstup od ukončení hlasování by bylo zbytečné a matoucí, pokud by byl zápis vyvěšen dodatečně a dále, že ustanovení platného zákona považuje za přežité, neboť v dnešní době jsou všechny informace o volbách dostupné komukoliv na webových stránkách Českého statistického úřadu (www.volby.cz). KÚ tím tedy tvrdí, že všichni občané ČR, kteří nemají přístup k internetu (není ze zákona povinnost tento přístup mít), nemají stejné právo znát výsledky voleb, jak nařizuje zákon, jako ti ostatní, kteří přístup k internetu mají a ti co mají, navíc musí ještě znát uvedené webové stránky.

KÚ, tedy stejně jako minulá starostka Machová, rozděluje občany do kategorií. S tímto jsem se jako občan té druhé kategorie (zde v obci), nehodlal smířit a podal si na takto diskriminační sdělení KÚ stížnost na Ministerstvo vnitra ČR, jako jejich nadřízený úřad.

Dne 12.02.2019 vydalo Ministerstvo vnitra ČR sdělení, které obdržel i Městský úřad Rýmařov, Obecní úřad Horní Město a Krajský úřad v Ostravě, kde potvrdilo, že došlo k porušení ust. § 47 volebního zákona a s ostatními sděleními Krajského úřadu, mimo hledání konkrétního viníka, neboť je věcí úřadu jak reagoval na případná pochybení svých zaměstnanců, se neztotožňuje a PLATÍ, že Městský úřad Rýmařov je nadále povinen zajistit zveřejnění zápisu voleb do zastupitelstva na úřední desce Obce Horní Město, pro kterou byl registračním úřadem. Dále že toto vyvěšení a tedy odstranění protiprávního stavu je vhodným nápravným opatřením a nebude působit zmatečně, budou-li u zápisu uvedeny a vysvětleny důvody pro dodatečné vyvěšení. Takové opatření bude rovněž plnit sankční funkci.

Na závěr pak Ministerstvo vnitra ČR uvedlo, že očekává, že jej Městský úřad Rýmařov neprodleně vyrozumí, že splnil svoji zákonnou povinnost.

No a tak tedy „neprodleně“ po 12.02.2019, jsme se po více jak 4 měsících od voleb, dne 20.02.2019 odpoledne, zákonným způsobem dozvěděli výsledky voleb v naší obci, neboť zápis o výsledku voleb byl vyvěšen na úřední desce Obce Horní Město. Skutečnost, že zde měly být uvedeny a vysvětleny důvody, proč se tak nestalo včas, jak nařídilo Ministerstvo vnitra ČR, což mělo plnit sankční funkci, byly omezeny pouze na sdělení, že k včasnému zajištění zveřejnění na úřední desce Obce Horní Město nedošlo z organizačních důvodů!?? Velice široký pojem, pod který se vejde snad vše, na co pomyslíte (dovolená, chřipková epidemie, nebyly připínací špendlíky, ztratili klíče od vývěsní desky?).

Z organizačních důvodů koho? Městského úřadu Rýmařov? Když se jedná o jejich sdělení? Pak není jasné, proč v ostatních obcích, pro které byl Městský úřad Rýmařov registrační místo, jako Tvrdkov, Stará Ves, Dolní Moravice apod., výsledky zveřejněny v souladu se zákonem byly. Nebo snad z organizačních důvodů Obce Horní Město? Když se píše o úřední desce Obce Horní Město? Obecní úřad Horní Město až do vánočních svátků fungoval zcela normálně. Dokonce jsme stihli i tři zasedání zastupitelstva obce.

Tohle podle nás není žádné vysvětlení a uvedený důvod je tak širokého pojmu, že nám nezbývá nic jiného než celou věc řádně popsat, když viníci opět – tak jako v červnu 2018 (nezákonné ohrazení sportovního areálu) nenašli odvahu se ke svým činům postavit čelem.

Dne 21.11.2018 jsme telefonicky oslovili pana Kudláka z Městského úřadu Rýmařov, který měl volby na starosti, že zápis o výsledku voleb do teď není zveřejněn na úřední desce Obce Horní Město. Pan Kudlák nám sdělil, že zaměstnankyni Obce Horní Město byly výsledky předány ještě v sobotu večer volebního dne 6.10.2018. Následoval tedy ještě ten den telefonát na Obecní úřad v Horním Městě, kde nám uvedená zaměstnankyně toto potvrdila s tím, že výsledky dala starostce Machové, která ji řekla, že obec nemá povinnost zveřejňovat výsledky voleb na úřední desce, že jsou na internetu.

Proč to tedy předchozích 20 let starostka Machová zveřejňovala? Najednou pro ni zákon neplatí?

Samozřejmě ten zákon stále platí, jen už starostka Machová se ,,svými“   NEZVÍTĚZILA ve volbách a tak se SVÝM JEDNÁNÍM PODÍLELA NA PORUŠENÍ ZÁKONA. Její jednání bylo pro výše uvedené porušení zákona zcela zásadní a ti, co nejsou ovce ví, proč to udělala, i že to bylo úmyslné a účelové a rovněž ví, proč nápravu nesjednala ani nová starostka Holešová.

Bohužel máme opravdu i (VŠEHO)schopné zastupitele.

Sdělení Ministerstva vnitra ČR je přílohou tohoto článku. Sdělení Krajského úřadu (i MVČR) zájemcům rád předložím osobně, popř. obě jsou na Obecním úřadě v Horním Městě, kde Vám je zcela jistě rádi taktéž předloží.

Dodatečné zveřejnění výsledků voleb do zastupitelstva obce bude na úřední desce Obce Horní Město vyvěšeno do 7.3.2019  https://www.hornimesto.cz/index.php?id=428&action=detail&nid=723&lid=cs&oid=2949099

Kamil Mach (bez konzultace s ostatními zastupiteli za ,,NÁŠ DOMOV“)

 

   

Podané návrhy na zasedání ZO – 21.11.2018

Dne 8.11.2018 jsme na obecní úřad Horní Město podali návrhy, aby byly zařazeny do programu nejbližšího zasedání zastupitelstva obce.

Jedná se o opětovné návrhy, které byly navrženy již v minulém volebním období (2014-2018), avšak nebyly minulým zastupitelstvem obce přijaty:

a/ NÁVRH na změnu jednacího řádu

Původní znění Čl. 8, bod 15, druhá věta – V zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZO, schválený pořad jednání ZO, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Navrhované znění Čl. 8, bod 15, druhá větaV zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZO, schválený pořad jednání ZO, průběh a výsledek hlasování, v případě veřejného hlasování jmenovitě a přijatá usnesení.

Jelikož se z důvodu zaměstnání mimo bydliště či na směny, či plnění jiných povinností, nemohou zasedání zastupitelstva obce zúčastnit všichni občané, kteří o to mají zájem, mám za to, že je vhodné, aby se i tito občané pokud budou mít snahu se dozvědět, jak který zastupitel hlasoval, jim toto bylo prostřednictvím zápisu umožněno, pokud jim to nedovolily výše uvedené pracovní či jiné povinnosti.

Všem hlasováním na zasedání zastupitelstva obce předchází seznámení zastupitelů s předmětem hlasování. K dané věci je vedena případně i debata a proto nevidím důvod, proč nezapsat hlasování jednotlivých zastupitelů jmenovitě. Nejde o žádnou výraznou časovou ani technickou komplikaci. Ti, kteří nechtějí, aby bylo hlasování jmenovitě zapsáno, mohou navrhnout, dle jednacího řádu, hlasování tajné.

b/ NÁVRH na zveřejňování aktuálního usnesení ze zasedání zastupitelstva obce v následujícím čísle Hornoměstského telegrafu (dále jen HT), pokud bude dále vydáván starostkou a po dobu 14 dnů po vyhotovení usnesení ve vývěsní skříňce obecního úřadu u autobusové zastávky

Jelikož každý občan obce má ze zákona možnost se na obecním úřadu seznámit, jak s usnesením ZO, tak se zápisem z jednání ZO a jak jsem již uvedl u návrhu na změnu jednacího řádu, tak 21. století neumožňuje všem pracovat tak, aby si každý mohl na úřad pro tyto informace osobně zajít. Za situace kdy v HT, jsou zveřejňovány věci, které obec nemá ze zákona povinnost zveřejňovat, včetně věcí, které se ani netýkají dění v obci, je vhodné zpřístupnění zákonem veřejné informace v HT, i ve vývěsce obce na autobusové zastávce po dobu 14 dní, ke zlepšení informovanosti občanů o věcech veřejných, které není spojeno téměř s žádnými náklady.

c/ NÁVRH na vyhrazení si rozhodování o pronájmu, pachtu nebo výpůjčce hmotné nemovité věci anebo je přenechat jako výprosu, pro zastupitelstvo obce

Z důvodů zúžení korupčního prostoru a ochrany starostky před různými vlivy (lobing, vyhrožování ať přímé či nepřímé atd.), považujeme za moudré, aby si ZO uvedené pravomoce pro sebe vyhradilo hlasováním na zasedání ZO. Jednoho člověka ovlivnit je totiž daleko jednodušší než min. 6 zastupitelů a dále se v minulosti stávalo, že ZO nebylo o pronájmech pozemků apod. předem informováno a tedy nemělo o tomto přehled dříve, než se to objevilo na úřední desce. Navrhované je v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích.

za „NÁŠ DOMOV“   Kamil Mach (zastupitel)

Nejbližší zasedání zastupitelstva obce je datované na 21.11.2018 v 17.15 hod

Na toto zasedání ZO je současným nájemcem podána i  Žádost na odkoupení cca 1/3 téměř více jak 20let „NEPRODEJNÉHO POZEMKU“  v centru obce. Pozemek byl dosud těchto více jak 20 let hájen bývalou starostkou a byl nedotknutelný z důvodu případné výstavby OBECNÍHO DOMU PRO SENIORY. Již není třeba myslet na seniory?!?