Stránka s příspěvky

1.11.2018 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 1.11.2018 se potvrdila koalice domluvená pár hodin po volbách a do funkce uvolněné starostky byla zvolena Mgr. Lenka Holešová a do funkce neuvolněného místostarosty pan František Suchý. Obě volby proběhly veřejným hlasováním v poměru     6 pro, 5 proti.

Kvitujeme, že na základě našich námitek na pracovním zasedání, došlo k přepracování jednacího řádu, pro toto ustavující zasedání, a to v tom smyslu, že občané dostali možnost se veřejně k projednávaným bodům vyjádřit.

Nově zvolenému vedení obce gratulujeme a doufáme, že v nových funkcích začnou lépe, než vedli povolební (ne)vyjednávání.

Respektujeme, že nově zvolené vedení obce má velkou podporu u občanů účastnících se veřejných akcí v obci, stejně jako tomu bylo na ustavujícím zasedání. Nerespektujeme však, že tito občané bez udělení slova, tedy proti jednacímu řádu, mohli na tomto zasedání vystupovat a dosavadní starostka jim to na rozdíl od jiných umožnila. Opět máme pocit, že jsme jako občané jedné obce, děleni na kategorie.

Dále se musíme ohradit proti nařčení nového místostarosty, že K. Mach,     R. Šašinka a P. Vašička po minulých volbách pronesli na hasičárně,              kde se slavily výsledky voleb, že s komunisty, kteří měli silný mandát               3 zastupitelů, nikdy nepůjdou, protože R. Šašinka tam totiž vůbec nebyl. Nebude v tom spíše ten traktor, pane místostarosto? A neměl by spíše nový místostarosta uvádět, co na té hasičárně o něm říkali jeho současní koaliční partneři a proč mu nedali už tehdy funkci místostarosty? Nebo proč pak bez jakéhokoliv vyjednávání všichni ti 3 zastupitelé KSČM svými hlasy pomohli zvolit jako místostarostu K. Macha?

Námitka J. Holeše nejstaršího vůči K. Machovi, že co se diví, že nic nemají, že oni (myšleno KSČM) taky měli 5 zastupitelů a taky jim nic nedali, je pak zcela zavádějící, protože K. Mach mluvil o posledních 20-ti letech,              kdy vítězná kandidátka měla vždy starostu. Naproti tomu p. Holeš mluvil o roku 1994 a to je již 24 let. Zejména však v té době bylo K. Machovi 16 let a tedy neměl právo ani volit, ani být volen, tudíž nemohl vůbec, ale vůbec nic ovlivnit.

Na závěr chceme všem zastupitelům popřát zejména odvahu rozhodovat se vždy pouze podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení, které si budou umět před občany obhájit.

,,NÁŠ DOMOV“

VEZMOU VÁM MOŽNOST VYJÁDŘIT SE K VOLBĚ STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY?

Na den 23.10.2018 v 17.00 hod svolala dosavadní starostka na obecní úřad pracovní zasedání nově zvolených zastupitelů. Na programu byly 2 body jednání.

První bod jednání byl příprava ustavujícího zasedání. K tomuto musíme uvést, že toto řeší zákon o obcích, kde v § 107 je uvedeno, že dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce, do zvolení nového starosty, vykonává pravomoci starosty podle § 103, ve kterém se uvádí v odst. 5, že starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a dále dle § 99 odst. 2 a § 102 odst. 1, připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce. Zastupitelé jak vidno s tím nemají nic společného a ani po minulých volbách se nic takového nedělo, tak proč nyní?

Příprava ustavujícího zasedání spočívala v seznámení se s jednacím řádem ustavujícího zasedání. V tomto je dle nás problematický bod VI., ve kterém je uvedeno: ,,Člen zastupitelstva obce se do diskuse přihlašuje zvednutím ruky. Členům zastupitelstva obce uděluje slovo předsedající v přihlášeném pořadí. Ten, komu předsedající slovo neudělil, nesmí vystoupit.“

Na dotaz K. Macha, že to tedy znamená, ŽE SE OBČANÉ NEBUDOU MOCI NA TOMTO ZASEDÁNÍ VYJADŘOVAT, STAROSTKA UVEDLA, ŽE TO NEDOPORUČUJE, návrhy na funkce starosty a místostarosty podávají zastupitelé, tak k čemu by se tedy občané vyjadřovali? Na to jí bylo K. Machem sděleno, že právě třeba k těmto návrhům. Starostka opět uvedla, že to nedoporučuje, aby se to nezvrhlo v nějaké divadlo.

Dále pak byli nově zvolení zastupitelé seznámení s volebním řádem, kde padla shoda na veřejném hlasování o starostovi a místostarostovi.

Druhý bod tohoto pracovního zasedání bylo předání písemných podkladů (jednací řád, volební řád, svolání ustavujícího zasedání). Dle nás mohly být – měly být – tyto podklady předány společně s pozvánkou na toto jednání,  byl by alespoň čas si jednací i volební řád v klidu doma prostudovat a ne se s nimi seznamovat až na pracovním jednání. Materiály o projednávaných věcech k pracovním jednáním, nám byly předešlé 4 roky vždy zasílány společně s pozvánkou.

 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE TEDY

1.11.2018 V 17.00 HODIN V SÁLE KD.

 

ZDA SE JAKO OBČANÉ BUDETE MOCI NA TOMTO ZASEDÁNÍ SVOBODNĚ VYJÁDŘIT, SE DOZVÍME TEPRVE TAM, PO HLASOVÁNÍ O VÝŠE UVEDENÉM JEDNACÍM ŘÁDU.

Všechny Vás, a v co nejhojnějším počtu, na toto zasedání zveme!

 

,,NÁŠ DOMOV“

JAK S NÁMI (NE)JEDNALI

Jsme rádi, že se Mgr. Kulhánková i Mgr. Holešová na svém FB vyjádřily k našemu, jak píší ,,pamfletu plných manipulativních lží“ nebo ,, blábolů“. Samy je totiž svým vyjádřením hned i vyvrací. Jednak je zřejmé, že ,,NÁŠ DOMOV“ prostřednictvím K. Macha kontaktoval jejich zvolené zastupitele a to v neděli odpoledne, kdy již Mgr. Holešová měla po jednání s F. Suchým a V. Žákem, proč ne i s námi? Nekontaktovala lídry daných kandidátek (to byli Ing. Haberhauer a Mgr. Kincl), ale nám to samé následně ve svých „vyjádřeních“ vyčítají. Je tedy zřejmé, že ,,NÁŠ DOMOV“ chtěl povolební jednání. Oni nás nekontaktovali vůbec. Takže potvrzená pravda z onoho pamfletu, že nás jako vítěze voleb zcela ignorovali.

Dále jsme nikdy nezpochybňovali, že F. Suchý se rozhodl dobrovolně. Náš názor ovšem je, že to bylo za funkci místostarosty. Po volbách jsme totiž byli informováni lídrem kandidátky KSČM, že předvolební ujednání jejich kandidátky bylo nejít do žádné koalice se starostkou. Co si tedy máme o tomto nerespektování dohody uvnitř kandidátky KSČM, dlouholetým členem KSČM myslet? Pouze se nabízí, že to bylo lidově řečeno něco za něco.

Urážky, vydírání a sliby panu Suchému byly od koho? To nám Mgr. Kulhánková nesdělila. Proč? Od nás určitě ne. My jsme pana Suchého vůbec nekontaktovali. Kontaktovali jsme lídra KSČM a jednali s ním a druhým zvoleným zastupitelem za KSČM, nikoli s F. Suchým, protože ten dle nich zradil jejich celou kandidátku, program i všechny voliče KSČM.

Pravdivě pak Mgr. Kulhánková uvedla, že Mgr. Holešová, K. Machovi řekla, že chtějí, aby všech 11 zastupitelů pracovalo pro obec, a že si pak vyslechnou naše návrhy, jak to udělat s těma drobnýma provozovnama a chtějí s námi pak spolupracovat. Postavili nás tedy nyní po volbách jako nejsilnějšího hráče nejdříve mimo hřiště a až hra začne, tak se jim najednou budeme hodit?

Kde jsou ty manipulativní lži Mgr. Kulhánková? Sama jste napsala dále v komentářích na svém FB, že jste byla u toho, když to předseda KSČM panu Suchému schválil. Jak je možné, že jste u toho byla, když ještě ani neměl schválené s Vámi jednat? Nebylo to proto, že jste to již s ním slavili v sobotu ve  školní jídelně bez toho, aniž by měl něco schválené a na schválení asi ani nečekal?

K. Machem v neděli odpoledne oslovení zastupitelé za ,,AKTIVNĚ pro obec a obec SOBĚ“ měli skvělou představu spolupráce respektující výsledek voleb. Tu však v pondělí zbytek jejich zastupitelů společně s F. Suchým zavrhli. Kvůli čemu, nebo komu, kvůli Kamilu Machovi? Ten si žádnou funkci nenárokoval.

My jsme naším poděkováním zároveň pouze voličům sdělili stanovisko Mgr. Holešové z úterý 9.10.2018, jejich již domluvené kandidátky na starostku, která řekla K. Machovi, ŽE ONA BUDE STAROSTKA A  F. SUCHÝ  MÍSTOSTAROSTA, ŽE SE TAK JIŽ DOHODLI. Nedělní návrh jejich zastupitelů, o kterém ji K. Mach v to úterý sdělil, že se nám zamlouval, ZAVRHLA S TÍM, ŽE ONI SE JIŽ DOHODLI TAKHLE.

Kdy a o čem jsme tedy měli s nimi jednat?

Jako vítězové voleb jsme měli dle nich vzít opratě do svých rukou a jednat. Kdy? Když na volebních výsledcích ještě ani nezaschlo razítko a F. Suchý už s nimi slavil ve školní jídelně. Sobotní komentáře jejich kandidátů na různých sítích typu vyhráli jsme! a nedělní rozhlašování veřejně po obci máme 6 a Holešová bude starostka a Suchý místostarosta, svědčí o tom, že se sami pasovali do role vítěze voleb a nás jako vítěze voleb neuznali! Místo toho si již plnili svůj plán z června navzdory výsledkům voleb.

Bývá zvykem před nabídkou jednání či spolupráce, pogratulovat vítězi voleb a pak vést jednání.

,, NÁŠ DOMOV“

OPĚT RODINNÝ SPOR?

Bláboly jsou pak naopak vypouštěny z klávesnice jejich kandidátů na FB, kterým patrně dochází věcné argumenty a tak začali ohranou písničku, že jde o rodinný spor. Nezákonné ohrazování a využívání obecních pozemků na sportovním areálu, na které jsme upozornili dne 4.6.2018 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Horní Město, je rodinný a osobní spor a nepochopená a uražená ješitnost, jak uvedla Mgr. Kulhánková, ale pouze paní starostky. Ta měla za povinnost patřičné osoby na toto okamžitě upozornit a sjednat nápravu, bez ohledu na to, jestli to byla její rodina či nikoliv. Neudělala to, takže si neplnila své povinnosti vůči občanům obce, výměnou za prospěch pro vlastní rodinu a ty, kteří měli odvahu to udělat, pak nazývala zlými jazyky apod. Osobním a rodinným sporem to na zasedání zastupitelstva nazvala pouze paní ředitelka, která tím odstartovala pomlouvačskou kampaň proti K. Machovi. Přitom by jako dlouholetý zastupitel obce měla vědět, že zde byl porušen zákon!

Pisálci blábolů by si měli nejprve zjistit, že toto téma na zasedání zastupitelstva otevřel P. Vašička, ke kterému se přidal R. Šašinka, proti byli i Jan a Jiří Haberhauerovi a až na závěr se k tomu vyjádřil K. Mach.

Vykřikovač si z toho ale udělá vždycky matka versus syn. Kdyby to K. Mach bez povšimnutí v zastupitelstvu přešel, tak by ten vykřikovač z toho zase udělal rodinný komplot Machů. Zejména tito vykřikovači, by si nejprve měli sami zamést před vlastním rodinným prahem, místo osočování zastupitelů řádně hájících zájmy všech občanů obce.

STAROSTKA NECHCE ZVEŘEJNIT VÝSLEDKY VOLEB?

Od voleb do zastupitelstva obcí uplynulo již 8 dní a i přes to, že zápis o výsledku voleb pro obec Horní Město byl již 6.10.2018 vyvěšen na úřední desce registračního úřadu (městský úřad Rýmařov), tak na úřední desce obce Horní Město do dnešního dne tj. 14.10.2018 nic není i když je povinnost zveřejnit tam to samé.

Starostka zveřejnila pouze ve vývěsce na autobusové zastávce v Horním Městě samotné výsledky jednotlivě zvolených zastupitelů, nikoliv celých kandidátek. Když si otevřete oficiální volební server volby.cz, tak Vám vždy na prvním místě najede tabulka, kde jsou zveřejněny výsledky dle kandidátních listin s počtem všech hlasů pro kandidátku i poměr získaných hlasů v procentech a hned vidíte, kdo je vítěz voleb.

Jak všichni vidíme, není žádoucí pro starostku a její přívržence „AKTIVNĚ SOBĚ“, aby tyto výsledky zveřejnila na úřední desce či na vývěsce, která je k těmto účelům určená. Z jakého důvodu nechce starostka zveřejnit, která kandidátka v Horním Městě vyhrála? Nechce, aby občané věděli, že volby vyhrála kandidátka „NÁŠ DOMOV“?

Udělali jsme to tedy za ni a ve všech místních částech jsme výsledky celých kandidátek vyvěsili, protože mimo autobusové zastávky v Horním Městě nebylo nikde nic zveřejněno. Skály, Stříbrné Hory, Dobřečov, Rešov, pro paní starostku asi neexistují. Je ale zajímavé, že pro ni tyto obce neexistují až nyní po volbách, neboť např. ve Stříbrných Horách na vývěsce jsme ještě 13.10.2018 našli jejich předvolební kandidátky.

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ     5.10. – 6.10. 2018 Horní Město

 

Kandidátní listina                           Hlasy celk.        Hlasy v %        Počet mandátů

SNK NÁŠ DOMOV          1 212           28,55              3

SNK Aktivně pro obec                         1 125                    26,50                        3

SNK OBEC SOBĚ                                       818                     19,26                        2

Komunistická str. Čech a Moravy    657                     15,47                        2

SNK Horní Město                                    433                      10,20                        1

 

 

SNK NÁŠ DOMOV               Radek ŠAŠINKA             153 hlasů

SNK NÁŠ DOMOV               Kamil MACH                   148 hlasů

SNK NÁŠ DOMOV               Milan MACHURA           135 hlasů

 

SNK Aktivně pro obec      Jana KULHÁNKOVÁ Mgr.     154 hlasů

SNK Aktivně pro obec      Eva MACHOVÁ                          137 hlasů

SNK Aktivně pro obec      Zdeňka HAVELKOVÁ Ing.     127 hlasů

 

SNK OBEC SOBĚ                 Lenka HOLEŠOVÁ Mgr.               122 hlasů

SNK OBEC SOBĚ                Luděk HAVELKA Ing.                    114 hlasů

 

KSČM                                       František SUCHÝ                           98 hlasů

KSČM                                      Jarmila FTÁČKOVÁ Ing.               84 hlasů

 

SNK Horní Město                Vlastislav ŽÁK                                 71 hlasů