1.11.2018 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 1.11.2018 se potvrdila koalice domluvená pár hodin po volbách a do funkce uvolněné starostky byla zvolena Mgr. Lenka Holešová a do funkce neuvolněného místostarosty pan František Suchý. Obě volby proběhly veřejným hlasováním v poměru     6 pro, 5 proti.

Kvitujeme, že na základě našich námitek na pracovním zasedání, došlo k přepracování jednacího řádu, pro toto ustavující zasedání, a to v tom smyslu, že občané dostali možnost se veřejně k projednávaným bodům vyjádřit.

Nově zvolenému vedení obce gratulujeme a doufáme, že v nových funkcích začnou lépe, než vedli povolební (ne)vyjednávání.

Respektujeme, že nově zvolené vedení obce má velkou podporu u občanů účastnících se veřejných akcí v obci, stejně jako tomu bylo na ustavujícím zasedání. Nerespektujeme však, že tito občané bez udělení slova, tedy proti jednacímu řádu, mohli na tomto zasedání vystupovat a dosavadní starostka jim to na rozdíl od jiných umožnila. Opět máme pocit, že jsme jako občané jedné obce, děleni na kategorie.

Dále se musíme ohradit proti nařčení nového místostarosty, že K. Mach,     R. Šašinka a P. Vašička po minulých volbách pronesli na hasičárně,              kde se slavily výsledky voleb, že s komunisty, kteří měli silný mandát               3 zastupitelů, nikdy nepůjdou, protože R. Šašinka tam totiž vůbec nebyl. Nebude v tom spíše ten traktor, pane místostarosto? A neměl by spíše nový místostarosta uvádět, co na té hasičárně o něm říkali jeho současní koaliční partneři a proč mu nedali už tehdy funkci místostarosty? Nebo proč pak bez jakéhokoliv vyjednávání všichni ti 3 zastupitelé KSČM svými hlasy pomohli zvolit jako místostarostu K. Macha?

Námitka J. Holeše nejstaršího vůči K. Machovi, že co se diví, že nic nemají, že oni (myšleno KSČM) taky měli 5 zastupitelů a taky jim nic nedali, je pak zcela zavádějící, protože K. Mach mluvil o posledních 20-ti letech,              kdy vítězná kandidátka měla vždy starostu. Naproti tomu p. Holeš mluvil o roku 1994 a to je již 24 let. Zejména však v té době bylo K. Machovi 16 let a tedy neměl právo ani volit, ani být volen, tudíž nemohl vůbec, ale vůbec nic ovlivnit.

Na závěr chceme všem zastupitelům popřát zejména odvahu rozhodovat se vždy pouze podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení, které si budou umět před občany obhájit.

,,NÁŠ DOMOV“