Hody 2018 Horní Město – kolik nás stály?

Jak jsem Vás již minule informoval, tak rozpočet obce na rok 2018 se v paragrafu ostatní záležitosti kultury ve schválené výši 420.000,-Kč, nakonec vyšplhal na 536.500,-Kč a to téměř bez zásahu zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo pouze navýšení o 20.000,-Kč, jelikož šlo o dar LANDEKu přímo na Hornické dny. Vše ostatní bylo navýšeno pouze rozpočtovými opatřeními starostky! Především však samozřejmě té bývalé v celkové výši 91.000,-Kč a nové starostky pak ve výši 5.500,-Kč. Čímž došlo k navýšení jednoho paragrafu rozpočtu o neuvěřitelných 116.500,-Kč.

V paragrafu ostatní záležitosti kultury jsou i životní jubilea, vítání občánků, MDŽ, Den dětí atd., a jak jsem již psal těchto pár drobností pro doslova pár dětí za rok i pár jubilantů, včetně MDŽ, dalo dohromady pouze necelých 18 % z uvedené celkové částky v roce 2018. Nikoli 12 %, jak jsem chybně uvedl minule (udělal jsem chybu, ke které se tímto veřejně přiznávám a napravuji, sčítal jsem to narychlo a započítal jsem i jednu částku ke Dni dětí a jednu k MDŽ).

Původně jsem chtěl některé položky, které se opakují sloučit do jedné, jako např. občerstvení, ale k zachování autentičnosti, uvedu položky tak, jak jsou uvedeny v účetnictví obce, bez některých konkrétnějších určení (nebylo by to k jednotlivým subjektům fér):

1/ ubytování včetně snídaně-hosté z Polska-hody              3.840,-Kč

2/ autorská odměna-hudební produkce                                   3.086,-Kč

3/ obědy hornické dny 100ks                                                          9.307,-Kč

4/ občerstvení hody                                                                               677,-Kč

5/ maso, uzeniny-hody                                                                     3.164,-Kč

6/ cukroví-hody                                                                                  6.900,-Kč

7/ oběd-hosté z Polska-hody                                                         4.732,-Kč

8/ občerstvení, oběd-hosté z Polska                                            3.193,-Kč

9/ inform. banner, plakáty-Hornické dny 2018                     3.905,-Kč

10/ balící papír, tácky, misky, kelímky-hody                           3.613,-Kč

11/ kytice-hody                                                                                       1.356,-Kč

12/ mediální partnerství (rádio Haná)-Hornické dny 2018  4.828,-Kč

13/ vystoupení hudební skupiny                                                   21.280,-Kč

14/ Hornické dny 2018-exkurze Dlouhé Stráně                       1.800,-Kč

15/ Hornické dny 2018-záloha zajištění umělců                 124.475,-Kč

16/ Hornické dny 2018-pódium ozvučení, osvětlení           66.550,-Kč

17/ Hornické dny-ostraha                                                                   7.314,-Kč

18/ Hornické dny 2018-zajištění umělců-vyúčtování         46.691,-Kč

19/ Hornoměstské hody 2018-hudební vystoupení                5.000,-Kč

20/ Hornické dny 2018-odvoz a zapůjčení mobiliáře              9.213,-Kč

21/ výlep plakátů                                                                                         475,-Kč

22/ půjčení šatů-hody                                                                          6.800,-Kč

23/ půjčení stanů-hody                                                                         1.000,-Kč

24/ hudební vystoupení-hody                                                         25.300,-Kč

25/ atrakce                                                                                                   3.500,-Kč

26/ hudební vystoupení-hody                                                         29.000,-Kč

27/ lunapark-hody                                                                                35.000,-Kč

28/ hudební vystoupení-hody                                                            5.000,-Kč

29/ občerstvení, dárkové balíčky-hody                                          6.428,-Kč

CELKEM                                              443.427,-Kč (82,65% z 536.500,-Kč)

Na MDŽ pak připadla celková částka 24.875,- Kč a na Den dětí pak 29.625,- Kč. To je s hody dohromady 497.927,- Kč. Zbytek do 536.500,-Kč, tedy 38.573,-Kč, pak připadlo na vítání občánků, dárky jubilantům, sponzorský dar hasičům, občerstvení u sázení lípy, dárky při rozloučení se školkou, školou, Mikulášská nadílka apod.

Zhodnotit si to může každý sám. Na Hornické dny a Hornoměstské hody 2018, což jsou dva dny, nebo vlastně pár hodin z těchto dvou dnů, dala starostka Machová z rozpočtu obce 443.427,- Kč. Tyto peníze vynaložila na to, aby se pár našinců, ale hlavně cizí lidé, kteří nemají s naší obcí nic společného, na pár hodin pobavili. Co pro ni bylo důležité, dala následně do svého zpravodaje – barevné koláče s procenty, odkud lidé přijeli a jak se o Hornoměstských hodech dozvěděli. Celé minulé volební období jsem byl zastáncem toho, aby se hody nepořádaly takhle velkolepě, a aby se ušetřené finanční prostředky využily účelněji. Myslím, že například lidé, kteří mají před svými domy silnice plné děr, by byli určitě radši za jejich opravu, než aby byly tyto finanční prostředky utraceny za pár hodin zábavy pro cizí návštěvníky. Na obecních bytech se celé roky provádějí jen udržovací opravy, protože na nic jiného nezbývají peníze, jak řekla na minulém zasedání (11.3.2019) zastupitelka Havelková. Zábava, z větší části pro cizí občany, tak byla v minulých volebních obdobích pro starostku a většinu zastupitelů důležitější, než například kvalita obecních bytů pro místní občany, stejně jako větší podpora místních občanů organizujících sportovní akce v obci a pod.

Pozitivem zasedání ZO dne 11.03.2019 bylo, že současná starostka uvedla, že se snažili při sestavování rozpočtu na hody 2019 šetřit a jsou zatím na 300.000,- Kč, přičemž ještě cca 10.000,- Kč možná bude potřeba. Najednou to jde. No, i když najednou … celé minulé volební období jsem to kritizoval. Rozpočet na hody 2019 se na pracovní poradě objevil najednou až po té, co jsem si zažádal o podklady k tomuto paragrafu za minulý rok a jejich volební program nic o šetření či uskromnění hodů nehlásal. Ani nemohl, protože tam byla s nimi starostka Machová (která chtěla mít vždy velkolepé Hornoměstské hody) a s takovým programem by také asi nebyli vůbec zvoleni a hlavně to byl přece největší vylhaný trumf proti mně, že hody zruším. Já je určitě nezruším, ale starostka Holešová na uvedeném zasedání uvedla, že v příštích letech možná hody vůbec nebudou, že záleží na zastupitelstvu, ale že budeme muset financovat čističku, takže na to možná nebudou peníze. O tomto projektu i kolik bude stát, však věděli dávno před volbami, tak proč to řekla až nyní a nedali si to do volebního programu?

Do svého programu nenapsali radši vůbec nic konkrétního a teď mohou dělat téměř, co chtějí, protože nic neslibovali. Každopádně zatím plní jen náš program. Ještě jednou díky.

V tomto volebním období jsem navíc při schvalování rozpočtu na rok 2019 navrhnul snížit předkládaných 400.000,- Kč v paragrafu ostatní záležitosti kultury, ve prospěch silnic o 100.000,- Kč, avšak neúspěšně. Naopak byl tento paragraf starostkou navýšen o dalších 50.000,- Kč. Proč? Jestliže při schvalování rozpočtu uváděla, že kopíruje ten loňský, tak na ostatní ,,oslavy“, mimo hodů, by měla mít vyčleněno cca 93.073,- Kč (MDŽ + Den dětí + ostatní), což s jejím rozpočtem na hody cca 300.000,- Kč až 310.000,- Kč, dává původně schválených cca 400.000,- Kč.

Kamil Mach (bez konzultace s ostatními zastupiteli za ,,NÁŠ DOMOV“)