MINISTERSTVO VNITRA ČR NAŘÍDILO ZVEŘEJNIT VÝSLEDKY VOLEB v obci HORNÍ MĚSTO

MINISTERSTVO VNITRA NAŘÍDILO ZVĚŘEJNIT VÝSLEDKY VOLEB v obci HORNÍ MĚSTO

Proč?

Jak jsme Vás již dříve informovali na našich stránkách (14.10.2018 – Starostka nechce zveřejnit výsledky voleb?), ke zveřejnění výsledků voleb do zastupitelstva obce dle zákona, v naší obci nedošlo a to ani po našem upozornění a proto nezbylo, než se obrátit na nadřízené úřady.

Nejprve byl tedy 2.12.2018 osloven Krajský úřad v Ostravě (KÚ), který po prošetření věci, kdy mu starostka Holešová potvrdila, že nedošlo k vyvěšení výsledků voleb na úřední desce (proč to hned nenapravila? na co má obec právníka?), uvedl dne 18.12.2018, že je nucen konstatovat, že došlo k porušení ust. § 47 zákona o obecních volbách, a že je vlastně otázkou, kdo je za to vlastně odpovědný. Dále z daného sdělení vyplývá, že si nemůže vybrat, zda Městský úřad Rýmařov či Obec Horní Město (on naštěstí zákon ani víc subjektů nepřipouští) a rozvádí své úvahy o možnostech realizace zákonného požadavku, jako kdyby to nebylo v uvedeném zákoně jasně napsáno. Z uvedeného sdělení je však zřejmé, že odpovědnost nese nějaká zaměstnankyně Obce Horní Město, případně její nadřízený (bývalá starostka Machová), neboť Městský úřad Rýmařov, jim zápis o výsledku voleb předal.

KÚ však dále uvádí, že s ohledem na již značný odstup od ukončení hlasování by bylo zbytečné a matoucí, pokud by byl zápis vyvěšen dodatečně a dále, že ustanovení platného zákona považuje za přežité, neboť v dnešní době jsou všechny informace o volbách dostupné komukoliv na webových stránkách Českého statistického úřadu (www.volby.cz). KÚ tím tedy tvrdí, že všichni občané ČR, kteří nemají přístup k internetu (není ze zákona povinnost tento přístup mít), nemají stejné právo znát výsledky voleb, jak nařizuje zákon, jako ti ostatní, kteří přístup k internetu mají a ti co mají, navíc musí ještě znát uvedené webové stránky.

KÚ, tedy stejně jako minulá starostka Machová, rozděluje občany do kategorií. S tímto jsem se jako občan té druhé kategorie (zde v obci), nehodlal smířit a podal si na takto diskriminační sdělení KÚ stížnost na Ministerstvo vnitra ČR, jako jejich nadřízený úřad.

Dne 12.02.2019 vydalo Ministerstvo vnitra ČR sdělení, které obdržel i Městský úřad Rýmařov, Obecní úřad Horní Město a Krajský úřad v Ostravě, kde potvrdilo, že došlo k porušení ust. § 47 volebního zákona a s ostatními sděleními Krajského úřadu, mimo hledání konkrétního viníka, neboť je věcí úřadu jak reagoval na případná pochybení svých zaměstnanců, se neztotožňuje a PLATÍ, že Městský úřad Rýmařov je nadále povinen zajistit zveřejnění zápisu voleb do zastupitelstva na úřední desce Obce Horní Město, pro kterou byl registračním úřadem. Dále že toto vyvěšení a tedy odstranění protiprávního stavu je vhodným nápravným opatřením a nebude působit zmatečně, budou-li u zápisu uvedeny a vysvětleny důvody pro dodatečné vyvěšení. Takové opatření bude rovněž plnit sankční funkci.

Na závěr pak Ministerstvo vnitra ČR uvedlo, že očekává, že jej Městský úřad Rýmařov neprodleně vyrozumí, že splnil svoji zákonnou povinnost.

No a tak tedy „neprodleně“ po 12.02.2019, jsme se po více jak 4 měsících od voleb, dne 20.02.2019 odpoledne, zákonným způsobem dozvěděli výsledky voleb v naší obci, neboť zápis o výsledku voleb byl vyvěšen na úřední desce Obce Horní Město. Skutečnost, že zde měly být uvedeny a vysvětleny důvody, proč se tak nestalo včas, jak nařídilo Ministerstvo vnitra ČR, což mělo plnit sankční funkci, byly omezeny pouze na sdělení, že k včasnému zajištění zveřejnění na úřední desce Obce Horní Město nedošlo z organizačních důvodů!?? Velice široký pojem, pod který se vejde snad vše, na co pomyslíte (dovolená, chřipková epidemie, nebyly připínací špendlíky, ztratili klíče od vývěsní desky?).

Z organizačních důvodů koho? Městského úřadu Rýmařov? Když se jedná o jejich sdělení? Pak není jasné, proč v ostatních obcích, pro které byl Městský úřad Rýmařov registrační místo, jako Tvrdkov, Stará Ves, Dolní Moravice apod., výsledky zveřejněny v souladu se zákonem byly. Nebo snad z organizačních důvodů Obce Horní Město? Když se píše o úřední desce Obce Horní Město? Obecní úřad Horní Město až do vánočních svátků fungoval zcela normálně. Dokonce jsme stihli i tři zasedání zastupitelstva obce.

Tohle podle nás není žádné vysvětlení a uvedený důvod je tak širokého pojmu, že nám nezbývá nic jiného než celou věc řádně popsat, když viníci opět – tak jako v červnu 2018 (nezákonné ohrazení sportovního areálu) nenašli odvahu se ke svým činům postavit čelem.

Dne 21.11.2018 jsme telefonicky oslovili pana Kudláka z Městského úřadu Rýmařov, který měl volby na starosti, že zápis o výsledku voleb do teď není zveřejněn na úřední desce Obce Horní Město. Pan Kudlák nám sdělil, že zaměstnankyni Obce Horní Město byly výsledky předány ještě v sobotu večer volebního dne 6.10.2018. Následoval tedy ještě ten den telefonát na Obecní úřad v Horním Městě, kde nám uvedená zaměstnankyně toto potvrdila s tím, že výsledky dala starostce Machové, která ji řekla, že obec nemá povinnost zveřejňovat výsledky voleb na úřední desce, že jsou na internetu.

Proč to tedy předchozích 20 let starostka Machová zveřejňovala? Najednou pro ni zákon neplatí?

Samozřejmě ten zákon stále platí, jen už starostka Machová se ,,svými“   NEZVÍTĚZILA ve volbách a tak se SVÝM JEDNÁNÍM PODÍLELA NA PORUŠENÍ ZÁKONA. Její jednání bylo pro výše uvedené porušení zákona zcela zásadní a ti, co nejsou ovce ví, proč to udělala, i že to bylo úmyslné a účelové a rovněž ví, proč nápravu nesjednala ani nová starostka Holešová.

Bohužel máme opravdu i (VŠEHO)schopné zastupitele.

Sdělení Ministerstva vnitra ČR je přílohou tohoto článku. Sdělení Krajského úřadu (i MVČR) zájemcům rád předložím osobně, popř. obě jsou na Obecním úřadě v Horním Městě, kde Vám je zcela jistě rádi taktéž předloží.

Dodatečné zveřejnění výsledků voleb do zastupitelstva obce bude na úřední desce Obce Horní Město vyvěšeno do 7.3.2019  https://www.hornimesto.cz/index.php?id=428&action=detail&nid=723&lid=cs&oid=2949099

Kamil Mach (bez konzultace s ostatními zastupiteli za ,,NÁŠ DOMOV“)