OPĚT RODINNÝ SPOR?

Bláboly jsou pak naopak vypouštěny z klávesnice jejich kandidátů na FB, kterým patrně dochází věcné argumenty a tak začali ohranou písničku, že jde o rodinný spor. Nezákonné ohrazování a využívání obecních pozemků na sportovním areálu, na které jsme upozornili dne 4.6.2018 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Horní Město, je rodinný a osobní spor a nepochopená a uražená ješitnost, jak uvedla Mgr. Kulhánková, ale pouze paní starostky. Ta měla za povinnost patřičné osoby na toto okamžitě upozornit a sjednat nápravu, bez ohledu na to, jestli to byla její rodina či nikoliv. Neudělala to, takže si neplnila své povinnosti vůči občanům obce, výměnou za prospěch pro vlastní rodinu a ty, kteří měli odvahu to udělat, pak nazývala zlými jazyky apod. Osobním a rodinným sporem to na zasedání zastupitelstva nazvala pouze paní ředitelka, která tím odstartovala pomlouvačskou kampaň proti K. Machovi. Přitom by jako dlouholetý zastupitel obce měla vědět, že zde byl porušen zákon!

Pisálci blábolů by si měli nejprve zjistit, že toto téma na zasedání zastupitelstva otevřel P. Vašička, ke kterému se přidal R. Šašinka, proti byli i Jan a Jiří Haberhauerovi a až na závěr se k tomu vyjádřil K. Mach.

Vykřikovač si z toho ale udělá vždycky matka versus syn. Kdyby to K. Mach bez povšimnutí v zastupitelstvu přešel, tak by ten vykřikovač z toho zase udělal rodinný komplot Machů. Zejména tito vykřikovači, by si nejprve měli sami zamést před vlastním rodinným prahem, místo osočování zastupitelů řádně hájících zájmy všech občanů obce.